Mestské inštitúcie a budovy sú aj naďalej zatvorené

Nariadenie primátora mesta Spišská Belá z 10. marca 2020 týkajúce sa prevencie a zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 zostáva v platnosti aj počas mesiaca máj 2020. Znamená to teda, že v záujme prevencie šírenia koronavírusu, ochrany zdravia obyvateľov a zamestnancov zostávajú Mestský úrad, Mestská knižnica, verejné WC, Face Club, futbalový štadión, hokejbalový štadión, multifunkčné ihriská a športoviská, detské ihriská, Zariadenie opatrovateľskej služby naďalej pre verejnosť ZATVORENÉ.

O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať na webovom sídle mesta a jeho Facebookovej stránke, na úradných tabuliach i prostredníctvom mestského rozhlasu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X