Mestská knižnica v roku 2019

Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala svojim čitateľom v roku 2019 okrem primárnej funkcie aj prístup na internet, sprostredkovanie literatúry medziknižničnou výpožičnou službou, zabezpečovala informovanie návštevníkov a organizovala zaujímavé akcie zamerané na propagáciu čítania. Svoj knižničný fond v roku 2019 rozšírila celkovo o 251 zväzkov rôzneho zamerania. V súčasnosti mestská knižnica disponuje 25 793 knihami.

prehľad návštevnosti mestskej knižnice

Návštevnosť knižnice je dlhodobo približne rovnaká. Za uplynulý rok vypožičala knižnica 17 192 titulov. Neustále narastajúca konkurencia v podobe médií a internetových služieb spôsobujú, že záujem o knižnicu zo strany tejto skupiny používateľov klesá. Návrat detského čitateľa do knižnice si vyžaduje širokú škálu aktivít v podobe individuálnej práce s deťmi, alebo organizovaním rôznorodých kolektívnych podujatí. V spolupráci s materskou školou a základnými školami knižnica v minulom kalendárnom roku usporiadala informatickú výchovu pre deti a pre mládež o využívaní katalógu, bibliografií, slovníkov a podobne. Počas minuloročného medzinárodného týždňa knižníc pripravila Mestská knižnica v Spišskej Belej pre svojich čitateľov súbor aktivít. Marcová beseda s autorom detskej literatúry Júliusom Belanom bola pre deti obzvlášť inšpiratívna. Tento spisovateľ sa aktívne podieľa na tom, aby deti viac čítali a taktiež rozbieha kampaň v boji proti detskej šikane a za ochranu našej planéty. Knižnica sa v uplynulom roku zapojila aj do májového čitateľského maratónu, ktorý sa konal na celom území Slovenska a v Spišskej Belej sa do neho zapojilo 165 čítajúcich detí. V roku 2019 usporiadala knižnica celkovo 65 podujatí s 1 442 účastníkmi.

Na prízemí budovy, v ktorej sídli mestská knižnica, sa nachádza aj Múzeum Dr. Michala Greisigera. Návštevníci sa v múzeu oboznamujú s poslaním a životným dielom tohto polyhistora. V minulom kalendárnom roku sme si pripomenuli 25. výročie jeho otvorenia. Pri tejto príležitosti usporiadala Základná umelecká škola L. Mednyánszkeho v priestoroch múzea Hauskonzert.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X