Mesto zabezpečuje prevádzkovú bezpečnosť drevín

Napriek tomu, že staré stromy sú veľmi dôležité pre biodiverzitu, nesú v sebe pamäť krajiny a tvoria jej obraz, mávame z nich často strach, aj keď im nič nie je. Medzi známe pozitívne vlastnosti stromov patrí tienenie, zvlhčovanie, čistenie a chladenie vzduchu, zachytávanie prachu a produkcia kyslíka. Neodborný zásah môže strom poškodiť a z bezpečného urobiť rizikový. Preto je potrebné pri ošetrovaní drevín spolupracovať s odborníkmi – arboristami.

Mesto Spišská Belá ako správca verejného priestranstva priebežne odborne zabezpečuje prevádzkovú bezpečnosť drevín. Ide o vyhodnotenie potenciálneho rizika a jeho dôsledkov zo statického zlyhania stromu. U vybraných dospelých stromov sa preto vykonáva tzv. bezpečnostný rez. Pri takomto ošetrení sa v korune stromu redukujú a odstraňujú suché, nalomené a voľne visiace konáre s cieľom zvýšiť bezpečnosť stromu v prostredí, v ktorom rastie. 

Koncom mája a začiatkom júna certifikovaný arborista stromolezeckou technikou orezal brest horský (Ulmus glabra) pri Belianskom potoku (neďaleko bývalej kolkárne) a tiež topoľ čierny (Populus nigra) v areáli hokejbalového ihriska (Žingorka). Mesto objednalo aj inštaláciu dynamickej väzby v korune brestu rastúceho neďaleko gréckokatolíckeho Kostola svätého Cyrila a Metoda. Bezpečnostné viazanie zablokuje prípadné rozštiepenie vidlicovitých vetvení a zabráni sa tak škodám na zdraví či majetku. V mesiaci júl dôjde ešte k bezpečnostným orezom drevín pred vchodom do Základnej školy J. M. Petzvala.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X