Mesto zabezpečilo arboristický zásah v areáli ZŠ J. M. Petvala

V prirodzenom prostredí sa stromy zbavujú nepotrebných vetiev bez akýchkoľvek estetických nárokov na tvar koruny, podchodnú či podjazdnú výšku alebo bezpečnosť svojho okolia. V mestskom, človekom intenzívne využívanom prostredí, je prítomnosť drevín síce nevyhnutná, avšak ich rast býva účelne ovplyvňovaný cieleným rezom koruny. Takéto práce je nutné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu stromov a zároveň aby spĺňali uvedené nároky.

Vedenie mesta Spišská Belá sa v spolupráci s vedením ZŠ J. M. Petzvala rozhodlo, že vzrastlé dreviny pri vstupnom areáli ZŠ J. M. Petzvala je potrebné z dôvodu bezpečnosti, presvetlenia a tiež z dôvodu zabezpečenia dlhodobej prosperity existujúcich stromov ošetriť orezom. Načasovanie profesionálnej starostlivosti o stromy bolo naplánované v čase letných prázdnin. Arboristickým úpravám stromov predchádzalo ich odborné hodnotenie. Každý strom bol osobitne posúdený z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a zdravotného stavu. Podľa toho sa vykonal v korunách stromov odborný rez, ktorý zabezpečoval skúsený certifikovaný arborista stromolezeckou technikou.

Park v areáli ZŠ J. M. Petzvala je po tomto zásahu zrevitalizovaný a bezpečný pre okolie. Napriek zásahom zostali zachované všetky ekologické funkcie, ktoré stromy človeku a svojmu prostrediu prirodzene poskytujú.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X