Aktuality
Počet zobrazení 1K

Mesto Spišská Belá si pripomenulo výročie SNP

 

Pamätná tabuľa na budove mestského úradu a pomník obetiam 2. svetovej vojny v podobe sochy partizána v parku opodiaľ boli dejiskom pietnej spomienky na hrdinov Slovenského národného povstania z roku 1944. Deň pred celoštátnym sviatkom Výročia SNP vzdali úctu skalní členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zamestnanci mestského úradu poklonením sa a položením vencov  k týmto pamätníkom.

V tých časoch padlo dosť veľa ľudí aj zo Spišskej Belej pomáhajúci pri národnooslobodzovacom boji. Za zvukov hymny sa im skromné zhromaždenie v duchu poďakovalo za odhodlanie a odvahu zabojovať za náš národ v ťažkých časoch. Za členov Slovenských protifašistických bojovníkov prehovoril pán Ing. Miroslav Orosz. Zazneli aj slová z úst pána primátora mesta Spišskej Belej Ing. Mgr. Petra Ziburu. Zúčastneným členom SZPB sa poďakoval za ich dlhoročnú oddanosť pamiatke týchto udalostí z obdobia 2.svetovej vojny a nezabudol na padlých vojakov i rodákov nášho mesta. Práve im patrí  naša veľká vďaka za draho zaplatenú slobodu.

Najnovšie články