Aktuality
Počet zobrazení 217

Mesto Spišská Belá odvolalo mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu.

  • Vzhľadom na silné celodenné sneženie, ktoré komplikovalo situáciu na cestách, miestnych komunikáciách a chodníkoch po celom meste, zasadal operatívne Krízový štáb mesta Spišská Belá v sobotu 4. februára 2023, ktorý rozhodol o vyhlásení MS v meste
  • V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území mesta Spišská Belá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, primátor mesta  podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  vyhlásil  dňa 4. februára 2023 o 10.30 hod. na území mesta mimoriadnu situáciu.
  • Vzhľadom na zlepšenie poveternostnej situácie – utíšenie vetra, stabilizovanie počasia a tiež s ohľadom  na  meteorologické prognózy primátor mesta 5.2.2023 o 12:00 hod. odvolal mimoriadnu situáciu v meste Spišská Belá.
  • Z dôvodu možného zrútenie stavebných častí (betónové čiapky, hniezdo bociana) komína na budove MsÚ v Spišskej Belej ostáva priestor ohrozenia zabezpečený výstražnou páskou a oceľovými zábranami.
  • Ďakujeme obyvateľom, ktorí boli ústretoví pri čistení komunikácií a odstraňovaní následkov tejto mimoriadnej snehovej nádielky.
Názov prílohy Odkaz
odvolanie MS Stiahnuť
Najnovšie články