Mesto Spišská Belá nominované na Cenu SR za krajinu 2016

Mesto Spišská Belá je s projektom, ktorý bol realizovaný v rokoch 2010-2012 „Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá“ nominované na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016. Počas realizácie tohto projektu došlo k revitalizácii dvoch vyťažených rašelinísk: Trstinné lúky a Krivý kút. Kľúčovou úlohou projektových aktivít bola stabilizácia vodného režimu a nárast biodiverzity. Rašeliniská sú známe zadržiavaním vody v krajine a plnia preto aj dôležitú úlohu v predchádzaní nepriaznivých dôsledkov povodní. Na Krivom kúte bol zriadený oddychovo-vzdelávací areál s troma infopanelmi, nadzemným chodníkom a kópiou historického obydlia človeka žijúceho v praveku pri rašeliniskách.

Dňa 17.08.2016 prebehla obhajoba nominovaných projektov pred odbornou komisiou, ktorá pozostávala z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Obec Liptovská Teplička bola posledným laureátom ceny v roku 2014 s projektom „Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr“, preto obhajoba nominovaných tohtoročných projektov prebiehala práve tam.

Do štvrtého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR, bolo celkovo prihlásených 12 realizovaných projektov. Kritériá, na základe ktorých sa posudzuje oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny – Slovenskou agentúrou životného prostredia, splnilo 10 kandidátov, z toho 3 samosprávy a 7 mimovládnych organizácií.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre tých, ktorí ideovo a tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Táto cena je udeľovaná na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a s cieľom následnej nominácie laureáta na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu. Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Štvrtý ročník ceny bol vyhlásený 12. apríla 2016 pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine vo Zvolene.

Odborná komisia hodnotila pri obhajobe projektov komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, vzorovosť, príkladnosť, opakovateľnosť a udržateľnosť projektov. Komisia pri hodnotení brala do úvahy tiež kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj kvalitu samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť projektu na európskej úrovni.

Na základe sumarizácie výsledkov určí odborná komisia laureáta ceny, ktorý získa nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2016/2017, ako jediný zástupca Slovenskej republiky. Výsledok hodnotenia bude zverejnený v novembri 2016 v Banskej Bystrici, kedy dôjde aj k oficiálnemu udeleniu Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016.

Ďakujeme za zdieľanie a lajkovanie: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1243443655688119.1073741836.414875321878294&type=3

Viac informácií: http://www.cenazakrajinu.sk/

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X