Mesto pripravuje výstavbu nájomných bytov pri Belianskych kúpeľoch

Mesto Spišská Belá pripravuje výstavbu ďalších mestských nájomných bytov. Dôvodom je po určitej dobe rastúci záujem o takéto bývanie najmä zo strany mladých ľudí z nášho mesta, ako aj z okolitých obcí, ktorí sa chcú usadiť v Spišskej Belej. Doterajšia prax a aktuálna evidencia žiadateľov o nájomné byty potvrdili potrebu výstavby menších – jedno a dvojizbových bytov. Pôjde o byty bežného štandardu.

Týmto zámerom mesto otvára novú lokalitu pre umiestnenie nových bytových domov. Podľa platného územného plánu mesta je možné takúto výstavbu umiestniť len v lokalite pri Belianskych kúpeľoch. Mesto dalo vypracovať projektovú štúdiu, ktorá bola niekoľkokrát prepracovaná a doplnená a jej poslednú verziu schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 5.10.2017 (zobrazená v prílohe tohto článku).

Podľa tejto štúdie sa v 1. etape pripravuje výstavba 4 bytových domov – v každom z nich po 7 bytov, takže spolu 28 bytov. V každom bytovom dome, ktorý má 3 podlažia, sú 4 dvojizbové, 2 jednoizbové a 1 trojizbový byt. Každý byt bude mať svoj balkón (lodžiu) a pivnicu. Snahou mesta je, aby sa stavali menšie bytové domy s menším počtom bytov a aby umiestnenie týchto bytových domov umožnilo mať dostatok zelene – najmä za bytovými domami ako priestor pre oddych či voľnočasové aktivity. Uvedená lokalita umožňuje do budúcna výstavbu ďalších bytových domov smerom až k Strážkam.

Uvedená projektová štúdia bude dopracovaná do projektovej dokumentácie pre územné a následne stavebné konanie. Zároveň mesto bude súbežne majetkoprávne vysporiadavať vlastníctvo k pozemkom v tejto lokalite. Cieľom mesta je pripraviť tento projekt na jeho financovanie cez Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. A prípadný začiatok výstavby bude závisieť od prípravy vyššie uvedených podkladov a procesov a zároveň od úspešnosti žiadosti mesta o financovanie tejto výstavby cez uvedený štátny fond.

 

Názov prílohy Odkaz
Bytový dom pohľady Stiahnuť
Sp.Belá Bytový dom JUŽNÁ SEKCIA Stiahnuť
Sp.Belá Bytový dom SEVERNÁ SEKCIA Stiahnuť
Sp.Belá SITUÁCIA 22.09.2017 Stiahnuť
4a-Komplexný-urbanistický-návrh-zastavaného-územia-Spišská-Belá Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X