hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 121

Mesto plánuje výstavbu dopravného ihriska

Mesto Spišská Belá už dlhší čas (viac rokov) uvažuje o výstavbe detského dopravného ihriska. Táto požiadavka bola vznesená aj zo strany našich základných škôl vrátane materskej školy. Podľa primátora mesta Štefana Bieľaka, „mať takého ihrisko je v dnešnej dobe nevyhnutné tak pre vyučovací proces na základných školách, kde sa vyučuje dopravná výchova (doposiaľ viac teoreticky), ale rovnako aj preto, že doprava je čoraz intenzívnejšia a je potrebné, aby sa naše deti zoznamovali s pravidlami cestnej premávky čo najskôr. Ale vždy je najúčinnejšia praktická výchova, v tomto prípade na bezpečnom dopravnom ihrisku. Mám za to, že tento priestor bude možné využívať aj v rámci mimoškolských voľnočasových aktivít.“ Dokonca je možnosť, aby toto ihrisko využívali aj základné školy z blízkeho okolia za určitých dohodnutých podmienok. Dopravné ihrisko bude umiestnené v areáli Základnej školy J. M. Petzvala na Moskovskej ulici – v prednej časti (viď úvodné foto). Mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu tohto ihriska (viď 2 prílohy), ktorej autorom je projektant Ing. Štefan Labuda. Veľkosť a technické riešenie tohto dopravného ihriska vychádza z polohy a veľkosti miesta, na ktorom má byť umiestnené. Ihrisko bude mať rozmery cca 39 x 21 m. Povrch tohto ihriska (teda cestičiek) bude asfaltový – chodníky pre peších budú dláždené a zvyšok plôch bude tvoriť zeleň (trávnik). Predpokladané celkové náklady na toto ihrisko sa odhadujú na 30 tis. EUR. Kedy sa bude realizovať výstavba tohto ihriska, zatiaľ nie je úplne jasné. „V tomto roku to nebude. Našou snahou v najbližšej dobe bude hľadať na túto výstavbu externé zdroje a z rozpočtu mesta to len dofinancovať. Ale nevylučujem, že zafinancujeme celé náklady len z rozpočtu mesta (ak nebude iná možnosť). Ale bol by som rád, keby sa ihrisko vybudovalo v roku 2017. Ale bez toho, aby sme vedeli čo chceme, kde to chceme a koľko bude to stáť, teda bez projektovej dokumentácie to nevieme urobiť,“ doplnil primátor mesta. Tak dúfajme, že sa mestu, tak ako pri iných podobných projektoch, podarí nájsť potrebné finančné zdroje, aby toto ihrisko mohlo byť čo najskôr súčasťou „vybavenia“ nášho mesta.

Názov prílohy Odkaz
celková situácia Stiahnuť
situácia s dopr. značkami Stiahnuť
doprav. ihrisko - situácia Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu