Mesto hľadá investora na vybudovanie multifunkčného voľnočasového centra

Mesto Spišská Belá hľadá investora na vybudovanie multifunkčného voľnočasového centra, pritom  pozemok ponúka za symbolickú cenu – už za 1 EUR ! Rozhodujúci je účel využitia pozemku – aké služby budú poskytované v centre pre obyvateľov mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018 schválilo návrh primátora mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu tohto centra. Čo ponúka mesto pre budúceho investora ? Pozemok o výmere podľa potreby (podľa predloženej a mestom schválenej projektovej štúdie) – môže to byť až do 2000 m2 – všetko bude závisieť od rozsahu služieb a aktivít navrhovaných v tomto multifunkčnom centre.

Centrum má by vybudované pri futbalovom štadióne vedľa plánovanej hokejbalovej haly na Športovej ulici. V tomto centre by sa mohlo nachádzať detské zábavné centrum, kurt na tenis, či ihrisko na bedminton alebo squash, bowling, regeneračné alebo iné podobné služby, čiže najmä také služby, ktoré v meste dnes chýbajú a sú obyvateľmi žiadané.  Mesto sa rozrastá, prichádzajú, resp. zostávajú v ňom mladé rodiny, ktoré chcú v rámci kvalitného bývania mať aj dostupné služby a širšie možnosti trávenia voľného času.

Podľa schválených podmienok pozemok bude odpredaný až po kolaudácii stavby – najprv sa uzatvorí len zmluva o budúcej kúpnej zmluve s investorom, ktorá mu umožní začať realizovať tento projekt – po ukončení tohto projektu za podmienky dodržania podmienok dohodnutých v zmluve o spolupráci a po jeho skolaudovaní odpredá pozemok do vlastníctva investora. Záujemca je povinný predložiť mestu na schválenie projektovú štúdiu. Až po schválení tejto projektovej štúdie sa podpíše so záujemcom (budúcim kupujúcim) zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Termín zrealizovania zámeru je určený do 24 mesiacov od podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Ponuku so zámerom na investovanie je potrebné predložiť mestu do 2. apríla 2018. Kritériom pre výber budúceho investora bude rozsah a druh služieb a plánovaných aktivít poskytovaných v tomto centre a v ďalšom rade aj kúpna cena.  Podmienky investovania sú zverejnené v prílohe (podmienky obchodnej verejnej súťaže), kde sa nachádza aj situačná mapa s orientačný vymedzením navrhovanej plochy. Všetky ďalšie podmienky sú predmetom ďalšieho rokovania s mestom.

Názov prílohy Odkaz
multifunkčné centrum - plocha Stiahnuť
OVS - multifunkčné voľnočasové centrum Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X