Materská škola na Letnej ulici sa otvorí až 11. septembra

Materská škola na Letnej ulici sa otvorí až 11. septembra

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Materskej školy v Spišskej Belej oznamuje rodičom detí, ktoré majú od 4. septembra 2017 začať navštevovať materskú školu na elokovanom pracovisku na Letnej ulici (v novozrekonštruovanej budove), že táto prevádzka sa otvorí až v pondelok 11. septembra 2017 namiesto pôvodne plánovaného termínu 4. septembra. V naliehavých prípadoch, ak je nevyhnutné dieťa umiestniť do materskej školy skôr, je potrebné kontaktovať riaditeľstvo materskej školy o možnosti dočasného umiestnenia dieťaťa v iných pracoviskách materskej školy. Dôvodom uvedeného časového posunu je posunutie lehoty dokončenia stavebných prác zo strany zhotoviteľa stavby a následné posunutie administratívnej kolaudácie stavby až na 4. septembra 2017.       

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X