Aktuality
Počet zobrazení 616

Manažment osôb vo vzťahu ku COVID-19

Dávame k dispozícii dotazník, ako aj poučenie, ktorý urýchľuje komunikáciu s vašim lekárom. Predtým ako zatelefonujetve vášmu lekárovi, prosíme vás o jeho starostlivé prečítanie a pravdivé odpovede. Ak neviete udať všetky požadované informácie, vyplňte len tie, ktoré viete.

Viac informácií nájdete v prílohe: COVID-19 – info od lekára

Najnovšie články
Oznámenia
X