Májový kvízový večer sa niesol v retro štýle

Občianske združenie Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy, zorganizovalo v sobotu 11.5.2019 v poradí už tretí kvízový večer Džuravé vedomosti v Belanskej vinárni. Májové vydanie malo podtému ,,retro” a nahliadli sme cezeň späť do bývalého Československa v období na konci 20. storočia. Grafické, logické, audio a rôzne iné otázky preverili vedomosti súťažiacich z rôznych oblastí, ktoré daná doba priniesla. Okrem toho, že kvíz ozvláštnil večer účastníkov možno aj o nostalgické spomienky, dôležité je, že sa všetci príjemne pobavili.

víťazný tím tretieho vedomostného kvízu

Koncept májového vedomostného kvízu bol tentoraz postavený na 50-tich otázkach položených v dvoch blokoch po 25-tich. Zúčastnených bolo 10 tímov po maximálne 5-tich členov. Špecialitou kvízov v Spišskej Belej je, že otázky sú orientované aj na miestne špecifiká, ktoré obyvateľom z iných miest nemusia byť vôbec známe. Je potešujúce, že kvízové večery oslovili rôzne ročníky.

Víťazom tretieho vydania Džuravých vedomostí sa stal tím KoLo, druhé miesto obsadil tím Abba a tretie miesto Nie sme štyria. Blahoželáme!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X