Lúčime sa s bývalou riaditeľkou našej ZUŠ, Janou Horanskou

Vedenie ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho s ľútosťou  oznamuje, že nás dňa 2. februára 2020 vo veku 79 rokov navždy opustila  bývalá kolegyňa a riaditeľka ZUŠ v Spišskej Belej Jana Horanská. 

Pani Jana Horanská sa narodila 24.11.1940 v Hradci Králové. Vyštudovala odbornú priemyselnú školu v Brne. Dlhé roky pôsobila ako učiteľka výtvarného odboru na ĽŠU v Kežmarku. V roku 1981 sa stala riaditeľkou Ľudovej školy umenia v Spišskej Belej a založila výtvarný odbor, ktorý funguje dodnes. V tejto funkcii zotrvala do roku 1992 a ďalej pôsobila na škole ako zástupkyňa a učiteľka výtvarného odboru. Do dôchodku odišla v roku 2000. Posledné obdobie života prežila v Kežmarku a následne v Nitre.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 8.2.2020 (sobota) o 11:00 hod. na Cabajskom cintoríne v Nitre.

Česť jej pamiatke!

Vedenie ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X