Lesy mesta Spišská Belá budú opäť predávať vianočné stromčeky

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. budú v decembri ponúkať občanom mesta na predaj vianočné stromčeky dreviny smrek a jedľa v termíne od 12.12.2019 (v pracovných dňoch), v čase od 6.30 do 8.00 hod. a od 12.00  do 14.30 hod. v budove lesnej správy na Šarpanci. Cena za jeden stromček je 8 €. Taktiež si môžete zakúpiť jedľovú čačinu v cene 0,30 €/kg. Zároveň mestské lesy prijímajú objednávky na palivové drevo, kde sa môžete nahlásiť osobne na Šarpanci v danom čase alebo telefonicky na tel. čísle 0940 426 943.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X