Aktuality
Počet zobrazení 972

LESU ZDAR!

LESU ZDAR!

zaznelo v spišskobelianskych lesoch z úst študentov SOU agropotravinárskej a technickej z Kežmarku. Miestni lesníci si pre stredoškolákov pripravili praktické lesnícke aktivity, ktoré boli zastrešené projektovou aktivitou s názvom ,,2. deň s lesníkom“. Projekt ,,Lesu zdar!“ – lesná pedagogika pre stredné školy finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene a za aktívnej spolupráce podniku Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Po „drevorubačských raňajkách“ tak, ako to bývalo kedysi zvykom pred začatím práce v lese, začal program 2. dňa s lesníkom. Vďaka tútorstvu lesníkov si mladí chlapci mohli vyskúšať prácu s motorovou pílou v prerezávke aj pod dohľadom dodávateľa prác. Ďalej sa naučili, čo znamená mechanická ochrana proti zveri – zakladali štipce na vrcholce mladých stromov. Zaujímavou a zmysluplnou bola výroba 20 ks vtačích búdok pre spevavce, ktorá išla chlapcom od ruky, keďže materiál pre zbíjanie búdok im predpripravili lesníci. Po ukončení všetkých aktivít čakala na študentov opekačka.

„Chlapci sa aktívne zapájali do pripravených aktivít, viac chceli pracovať s motorovou pílou v prerezávke a aktivity si chceli aj zopakovať,“ uviedol konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, Ing. František Pisarčík. Pani učiteľka zo školy tiež poznamenala: „Mrzí ma, že z plánovaných 15 prišli len 6, ale prekvapil ma záujem chlapcov o takéto praktické aktivity.“

Práve autentické zažitie lesa  a osvojenie si zručností týkajúcich sa lesníckych činností je pre mladých ľudí v tomto veku veľmi dôležité. Zapojená škola získava nové partnerstvá spolupráce a námety na optimalizáciu edukačnej praxe v rámci vzdelávacích oblastí človek a príroda, človek a spoločnosť. Viac informácií je dostupných na www.lesnapedagogika.sk/portal/lesu-zdar/.

Ing. František Pisarčík

konateľ, OLH

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Najnovšie články
Oznámenia
X