hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 155

Lesníci z mestských lesov súťažili

V dňoch 3. – 4. septembra sa zamestnanci mestských lesov a mesta Spišská Belá zúčastnili 14. ročníka Letných športových hier pracovníkov obecných a mestských lesov konaných v rekreačnom stredisku v Poráči, organizovaných spoločnosťou Obecné lesy Smolnícka Huta v spolupráci so Združením obecných lesov Slovenskej republiky. Za veľmi pekného slnečného počasia 30 pracovníkov obecných a mestských lesov z rôzneho kúta Slovenska súťažilo v rôznych disciplínach ako bol prekážkový beh, streľba zo vzduchovky, nohejbal. Ani naši sa nestratili, veď prvé miesta Ing. Jakuba Grivalského a Mgr. Marty Britaňákovej v disciplíne prekážkový beh hovoria za všetko. Kolektív mestských lesov aj za účasti primátora mesta Jozefa Kunu sa zúčastnil súťaže družstiev v nohejbale, kde sa umiestnil na druhom mieste. Okrem týchto aktivít si účastníci vypočuli krátke informácie o dôvodoch vyhlásenia petície „MOR HO“ od jej priamych aktérov a to Ing. Pavla Zacharovského a Ing. Jána Lukášika.  Na záver športových hier prezident Združenia obecných lesov SR Ing. Milan Dolňan vyhlásil výsledky jednotlivých disciplín a poďakoval sa všetkým zúčastneným na tomto podujatí.

 

Ing. František Pisarčík, Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu