Aktuality
Počet zobrazení 1K

Lampášikový sprievod  2023

Svetlo z lampášikov má symbolizovať lásku a dobročinnosť podľa príkladného života sv. Martina, ktorý sa podľa legendy podelil na ceste s chudobným o svoj plášť, čím zapálil svetlo lásky a nádeje.

Aj tento rok  sme sa spolu s rodinkami, nielen z materského centra Hernička, stretli v priestoroch SNG v Strážkach. Nedeľné popoludnie sa nieslo v kreatívnom duchu. Najmenší spoločne s rodičmi lepili papier na zaváraninové poháre, podľa makety obkresľovali a vystrihovali lampášiky, maľovali, kreslili a spievali. Staršie deti zvládli výrobu sami. Všetky deti boli  na svoj výsledok  patrične hrdé. Spoločne sme si užívali pohodový čas, rodičia pri káve, deti pri čaji a čerstvo napečených šiškách.

Lampášiky sa spoločne rozsvietili na nádvorí kaštieľa a s pribúdajúcou tmou sa v parku kaštieľa Strážky vytvoril sprievod plný malých svetielok. Čas strávený spoločne pri tvorení a prechádzke, s jemne napadaným snehom, deťom učaroval a rozradostil tváre.

Ďakujeme detičkám, rodičom a pracovníkom SNG za príjemne strávený čas.

Mgr.Barbora Bombalová

MC Hernička Spišská Belá

 

 

 

Najnovšie články