Kvízové večery v Spišskej Belej si získavajú svojich priaznivcov

Občianske združenie Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy, zorganizovalo minulý piatok už druhý kvízový večer s názvom Džuravé vedomosti. Februárový vedomostný kvíz bol tematicky prepojený so sviatkom zaľúbených – Dňom sv. Valentína. Kvízové otázky však boli zamerané aj na rôzne iné oblasti, ako napr. kultúra, šport, história, geografia, prírodoveda a podobne. Špecialitou Džuravých vedomostí je, že tieto kvízy preverujú aj vedomosti o Spišskej Belej. Otázky sa však orientujú na miestne špecifiká, ktoré nie sú bežne zistiteľné a ľuďom z iných miest nemusia byť vôbec známe.

  víťazný tím prvého vedomostného kvízu

  víťazný tím druhého vedomostného kvízu

Koncept valentínskeho vedomostného kvízu bol opätovne postavený na 60-tich otázkach položených v troch blokoch po 20-tich. Čas na odpovede bol limitovaný, čo oddelilo šikovnejších. 12 tímov po maximálne 5-tich členov v rôznom vekovom zložení sa počas netradične stráveného večera zabavilo a určite sa aj niečo nové dozvedelo.

Je potešujúcim zistením, že v Spišskej Belej sa rozširuje komunita obyvateľov, ktorá má záujem aj o nekomerčnú formu zábavy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X