Kreatívna súťaž pre žiakov

Staňte sa dizajnérmi a spolutvorcami nápadu, ako lepšie triediť odpad na školách. Navrhnite sériu recyklokošov. Použite jednotlivé materiály, ktoré symbolizujú triedený zber (papier, plasty, kovy…) a skúste z nich urobiť najtvorivejšiu a najužitočnejšiu sériu košov na triedený zber. Fantázii sa medze nekladú. Ich výrobu si však riadne zdokumentujte.

Do súťaže s názvom Recyklokoše na triedený zber sa môžu do 30. novembra 2019 zapojiť všetky triedy základných škôl prostredníctvom kompetentného pedagóga. Prihlasovací formulár je zverejnený tu: www.triedime.sk a štatút súťaže nájdete tu: podmienky.

Účelom súťaže organizovanej spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., v rámci propagačnej kampane, je zvýšiť povedomie o triedení odpadu, recyklácii a ochrane životného prostredia.

Víťazný nápad získa nie len vecné ceny, ale aj celodenný triedny výlet spojený s exkurziou na triediacu linku. Stane sa však aj inšpiráciou pre ostatné školy. Ocenený zároveň bude aj pedagóg, ktorý bude na výrobu recyklokošov dohliadať a škola, z ktorej bude víťazný návrh pochádzať, získa tri série nerezových košov na triedený zber do spoločných priestorov.

Víťaz bude vyhlásený 6. decembra 2019.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X