Krajskí poslanci za okres Kežmarok bilancovali volebné obdobie 2013-2017

Súčasní poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za okres Kežmarok bilancovali svoju činnosť za obdobie rokov 2013-2017. V tomto období PSK investoval doposiaľ najviac financií do okresu Kežmarok od roku 2001, prioritne do oblasti dopravy, školstva, sociálnych služieb, cestovného ruchu a kultúry. Dosiahnuté úspechy sú výsledkom práce, veľmi dobrej spolupráce a vzájomnej komunikácie 5 doterajších poslancov Zastupiteľstva PSK: Jozefa Harabina (Spišská Stará Ves), Pavla Slovíka (Spišská Belá), Pavla Hudačeka (Lendak), Jozefa Grivalského (Krížová Ves) a Štefana Bieľaka (Spišská Belá).

Tak pripomeňme aspoň tie najdôležitejšie výsledky:

Rekonštrukcia Hradu v Kežmarku (Múzeum Kežmarok) – strecha, fasáda a nádvorie

Modernizácia budovy Strednej odbornej škola Garbiarska l a podpora zriadenia centra odbornej prípravy

Modernizácia budov Strednej odbornej školy, Kušnierska brána, Kežmarok a podpora zriadenia centra odbornej prípravy

Rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi

Rekonštrukcia Centra sociálnych služieb v Ľubici a Denného stacionára v Kežmarku

Modernizácia určených úsekov cesty Spišská Belá – Spišská Stará Ves

Rekonštrukcia cesty Tvarožná – Vlkovce

Rekonštrukcia mosta za Slovenskou Vsou

Odstránenie zosuvu cesty v centre Slovenskej Vsi

Rekonštrukcia cesty – prieťah Starou Lesnou

Modernizácia cesty Spišské Hanušovce – Veľká Franková

Rekonštrukcia cesty Zálesie – Spišské Hanušovce

Rekonštrukcia cesty – prieťah Lendakom

Rekonštrukcia úseku cesty medzi Vojňanami a Podhoranmi

Rekonštrukcia mosta v Jezersku

Modernizácia úseku cesty v Malej Frankovej

Modernizácia úseku cesty pred Toporcom

Dokončenie rekonštrukcie cesty v Osturni

Podpora kultúrnych a športových podujatí v našom okrese – formou dotácii

z rozpočtu PSK v celkovej výške 92 tis. EUR

Podpora výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej (100 tis. EUR)

a mnoho ďalších menších projektov a aktivít ….

Podporila sa aj :

Rekonštrukcia Centra sociálnych služieb v Batizovciach

Rekonštrukcia Hradu v Starej Ľubovni

Rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade

Rekonštrukcia Podtatranskej knižnice v Poprade

Presadili sa aj projekty, ktoré sú pripravené na realizáciu (v roku 2018-2019):Modernizácia cesty medzi Ľubicou a Jánovcami

Rekonštrukcia ďalších 2 mostov v Jezersku

Rekonštrukcia mosta v Spišskej Belej

Rekonštrukcia cesty medzi Veľkou Lomnicou a Starou Lesnou

Modernizácia 22 km ciest v Zamagurí (schválených 3,5 mil. EUR zo slovensko-poľského cezhraničného projektu EÚ)

Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku – prestavba bývalých kasární na študentské centrum (schválených je už 1 mil. EUR)

Podpora výstavby cyklotrás na území Prešovského kraja

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X