hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 318

Krajská samospráva udelila Ceny PSK a Ceny predsedu PSK za rok 2015

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku po 12-ty krát ocenil významné osobnosti regiónu. Sú medzi nimi tatranský chatár, honorárny konzul, nemocnica, knižnica, výrobná spoločnosť a partnerský český región. Slávnostné odovzdávanie najvyšších ocenení v Prešovskom samosprávnom kraji – Ceny Prešovského samosprávneho kraja a Ceny predsedu PSK sa konalo 17. decembra na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V rámci galaprogramu vystúpili dve a cappella formácie – Free Voices z Prešova a Close Harmony Friends z Nitry.

Ocenenia udeľuje Prešovský samosprávny kraj od roku 2004. „Laureátmi sú osobnosti a inštitúcie, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju, prípadne prezentácii nášho regiónu,“ približuje predseda PSK Peter Chudík. Podľa jeho slov je „zámerom kraja morálne oceniť mimoriadne aktivity a činy, ktoré nie sú bežné a ktoré nie je možné vyčísliť žiadnou finančnou čiastkou.“ Cenu predstavujú hodnotné umelecké diela od akademickej sochárky Evy Fišerovej – gotická brána s doširoka otvorenými dverami a srdce, obomknuté po stranách krídlami.

Samosprávny kraj v tomto roku zaevidoval deväť návrhov na udelenie Ceny PSK, ktorými sa zaoberala komisia pre udeľovanie verejných ocenení. Medzi troch laureátov napokon patríĽubovnianska nemocnica v Starej Ľubovni za kvalitné a profesionálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavádzanie nových medicínskych postupov a za ekonomickú stabilizáciu zdravotníckeho zariadenia. Ďalším laureátom je prešovský výrobca ložiskových reduktorov –spoločnosť SPINEA s.r.o. Prešov, ktorej bola cena udelená za významné technologické inovácie v priemyselnej oblasti, podporu zamestnanosti v regióne a prezentáciu Prešovského kraja v celosvetovom meradle. Cenu PSK získal po prvýkrát subjekt zo zahraničia – partnerský región,Pardubický kraj z Českej republiky za dlhodobé priateľské vzťahy, nezištné prejavy solidarity, angažovanú a aktívnu pomoc v krízových situáciách.

Predseda samosprávneho kraja Peter Chudík sa v tomto roku rozhodol udeliť Cenu predsedu PSK tatranskému chatárovi Petrovi Petrasovi za osobnú angažovanosť pri záchrane Reinerovej chaty, za aktívnu podporu cestovného ruchu a za propagáciu Vysokých Tatier. Druhým laureátom Ceny predsedu PSK sa stal vranovský podnikateľ a honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike Stanislav Obický za šírenie myšlienok slovanskej vzájomnosti, dlhoročnú podporu slovensko-ukrajinskej spolupráce a predovšetkým za nezištnú pomoc ľuďom v núdzi, chorým a odkázaným. Tretie ocenenie patrí prešovskej Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava, ktorá v tomto roku oslávila 90 rokov svojho vzniku, za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry a knižnično-informačných službách a za angažovanosť pri komunitných aktivitách.

Najnovšie články