Kontrolný deň na stavbe cyklotrasy – úsek v Strážkach by mal byť hotový do konca mája

Vo štvrtok 26. apríla 2018 sa uskutočnil kontrolný deň na výstavbe cyklotrasy v Strážkach a z Tatranskej Kotliny v smere na Ždiar. Za účasti zhotoviteľa stavby – Inžinierske stavby a.s. Košice (Ing. Jurčo), stavebného dozora INPRO Poprad s.r.o. (Ing. Peter Bendík) a primátora mesta Štefana Bieľaka si prítomní prešli jednotlivé úseky cyklotrasy, stav ich realizácie, ako aj problémy, ktoré je potrebné riešiť na uvedených úsekoch. Čo je podstatné, termín dokončenia výstavby podľa zmluvy – koniec júna 2018 bude podľa vyjadrenia zhotoviteľa dodržaný.  Úseky, ktoré sa majú asfaltovať, by sa mali vyasfaltovať už do konca mája, nakoľko tie sú už takmer hotové. Ide o úsek od Pradiarne po kaštieľ, od kaštieľa cez Strážky až po začiatok Strážok (pri kríži od Spišskej Belej) a úsek za laktárňou s napojením na chodník pri bývalej tabačke – dnes CIME. Do konca mája by mal dokončiť aj úsek cez park kaštieľa Strážky, kde bude daný nový mlátový povrch (jemný štrk). V prípade úseku T. Kotlina – Kardolína (Ždiar) budú práce ukončené do konca júna ako boli naplánované (na celom 3 kilometrovom úseku bude povrch štrkový).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X