Aktuality
Počet zobrazení 519

Konferencia  o cezhraničnej spolupráci POĽSKO-SLOVENSKO

Dňa 30. septembra 2015 sa v poľskom Zakopanom konala konferencia „Fondy pre pohraničie – realizuj nápady vďaka programu Poľsko-Slovensko“ sumarizujúca Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a predstavujúca nový program Interreg V – A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Tejto konferencie sa zúčastnil aj primátor nášho mesta Štefan Bieľak. V programe konferencie boli predstavené čísla, fakty a výsledky z programového obdobia 2007-2013, interaktívne prezentácie projektov prezentujúce jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika, ako aj kľúčové prvky programu Interreg Poľsko-Slovensko: prioritné osi, ich špecifické ciele, očakávané výsledky a rozdiely vo vzťahu k programovému obdobiu 2007-2013. V rámci konferencie sa uskutočnili tiež samostatné diskusné a workshopové panely pre každú tematickú os programu Interreg Poľsko-Slovensko s praktickými radami. Pre nový program je pripravených 155 mil. EUR pre 3 prioritné ciele: doprava, ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a odborné vzdelávanie. Okrem väčších investičných projektov bude možné podávať aj tzv. mikroprojekty. Prvé výzvy sa očakávajú koncom tohto roka. Viac informácii na www.pl-sk.eu.

Najnovšie články