hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 104

Konferencia Cyklistická doprava 2017

V Trnave sa 25. a 26. októbra 2017 konal už 9. ročník odbornej konferencie Cyklistická doprava 2017.  Toto významné podujatie privítalo vyše 90 účastníkov, ktorí si vypočuli prednášky domácich i zahraničných prednášajúcich. Slová cyklodoprava a cykloturizmus sa skloňovali vo všetkých pádoch.

Konferenciu otvorili príhovormi Marián Gogola (OZ MULICA), národný cyklokoordinátor Peter Klučka a viceprimátor Trnavy Matej Lančarič. Na konferencii ako prednášajúci vystúpil aj primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý predstavil aktivity mesta v oblasti budovania cyklotrás v okolí Spišskej Belej, ale aj otvoril myšlienku vytvorenia cyklistickej platformy na celoslovenskej úrovni aj za aktívnej účasti zástupcov miest a obcí ako nástroja na spoločné presadzovanie potrieb v oblasti cyklodopravy. Rovnako otvoril aj myšlienku väčšej angažovanosti VÚC pri výstavbe cyklotrás a zadefinovania úlohy ZMOS-u v tejto oblasti. Poukázal tiež na problémy spojené nielen s budovaním cyklotrás (napr. problém s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod budúcimi cyklotrasami), ale aj s ich následným prevádzkovaním.

Viac informácii o tejto konferencii nájdete na :

http://www.cyklodoprava.sk/trnava-sa-stala-pocas-cyklokonferencie-2017-hlavnym-mestom-cyklistiky/

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu