Koncert a výstava absolventov primárneho štúdia

Podvečer 21. mája sa mestské kino premenilo na sálu plnú umenia. Postarali sa o to žiaci – absolventi primárneho štúdia, ktorí­ svojím vystúpením a výstavou ukončili prvú časť svojho umeleckého štúdia na našej Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho. Koncert bol prepletený rôznymi hudobnými žánrami, ktoré esteticky dopĺňali diela výtvarného odboru.

Teší­me sa, že napriek pretechnizovanej dobe ešte stále majú deti záujem o štúdium umenia. V závere riaditeľka školy poďakovala rodičom za to, že svoje deti podporujú a tvoria im zázemie také potrebné pre cvičenie a rozví­janie umeleckých zručností­. Taktiež pochválila žiakov za ich umelecké výkony a popriala im veľa sí­l pri ďalšom štúdiu.

Tešíme sa opäť o 4 roky, kedy týchto žiakov čaká ukončenie druhej časti ich štúdia v ZUŠ L. Mednyánszkeho.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X