Kaštieľ Strážky a jeho nekonečné tajomstvá

Špeciálna základná škola v Spišskej Belej plní celoročný projekt „My a krásy belianskej prírody“. Kaštieľ Strážky je národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa v meste Spišská Belá, v miestnej časti Strážky. Je teda nádhernou historickou súčasťou nášho mesta a zaslúži si, aby sme spoznali jeho históriu, naučili sa v jeho priestoroch vnímať umenie a vytvárať vlastné umelecké diela.

Súčasťou projektu ,,Kaštieľ Strážky a jeho nekonečné tajomstvá“ sú aj tvorivé dielne pod vedením lektorov SNG Kaštieľ Strážky. Pri  jednotlivých naplánovaných  aktivitách sa postupne striedajú všetci žiaci školy. Vďaka tomuto projektu posúvame hranice toho, čo môžu žiaci so zdravotným a sociálnym znevýhodnením  vidieť, zažiť a dokázať.

Prvý vzdelávací program „Malí muzikanti“ sa niesol v duchu milej detskej pesničky ,,My sme mali muzikanti, my vieme aj pekne hrať…“  Opäť jeden netradičný deň, kedy sa žiaci stali malými muzikantami, ktorí nepotrebujú bežné hudobné nástroje.  Zahrali si na nástrojoch, vlastnoručne vyrobených z odpadových materiálov, čím prispeli k ochrane životného prostredia a zároveň sa zhodli, že recyklácia a separovanie odpadu nie je pre nich cudzie.

Spoluúčinkovanie žiakov v rytmických, vokálnych, inštrumentálnych hrách a činnostiach realizovaných aktívnou formou muzikoterapie prispelo k tiež posilneniu sebadôvery žiakov  a eliminácie pocitu strachu či neistoty.

Pri zvukoch sme ostali aj v ďalšom vzdelávacom programe. „Zvuky farieb” Niekedy keď vidíme farby, predstavíme si zvuky a pri počúvaní hudby si predstavíme farby. Mnohokrát vidíme hudbu či počujeme obrazy?  Návšteva galérie priniesla zážitok nielen pre oči, ale aj pre naše uši a niesla sa v duchu myšlienky: „Jeden obraz vydá za tisíc zvukov“. Do vnímania výtvarných diel Ladislava Medňanského zapájali žiaci viacero zmyslových vnemov. Prínos spočíval v pôsobení frekvencie hudby, zvuku a farby na celkovú psychiku  a emócie žiakov.

Tešíme sa na ďalšie programy v tvorivých dielňach.

Mgr. Edita Modlová

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X