hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 4

Karanténny prieskum – ako sa majú mladí v našom meste?

V tieto dni našťastie už len pozeráme dozadu na chvíle, keď sme nemohli vyjsť z domu, stretnúť sa s najbližšími, či ísť na obľúbené nákupy. Naša sloboda zrazu nabrala väčšiu hodnotu a nebolo to tak len medzi dospelými.  Na prieskume, ktorý sme robili medzi mladými nášho mesta, sa zúčastnilo 156 žiakov, ktorí spoločne odpovedali na viac ako 30 otázok. Otázky boli rozdelené do 3 oblastí, a to: škola, domácnosť a voľný čas. Prieskum bol anonymný. Žiaci vo veku od 8-16 rokov odpovedali na otázky o ich nálade, online škole, záľubách, ale aj o tom, kde čerpali informácie o situácii a čo si uvedomili počas tejto karantény. Ponúkame vám prierez niektorých tém.

Nálada – Podľa vzorky, ktorú sme prieskumom získali, skoro 30% mladých malo počas karantény negatívne pocity (strach, zmätok alebo hnev), ďalších 30% zažívalo nudu a zvyšných 40% prežívalo radosť.

Niečo nové – Mladých sme sa pýtali na veci, ktoré sa počas karantény naučili / Čo si uvedomili. Z odpovedí boli najčastejšie: uvedomenia si o zdraví a jeho dôležitosti, taktiež trávenia času s rodinou (tráviť viac času s rodinou, že rodina a zdravie sú najdôležitejšie…).  Medzi ďalšie časté odpovede patrila škola (…že škola je potrebná, škola nie je nuda, že mi chýba kolektív v škole, že mám rada školu a že mi chýba…). Karanténa mala podľa prieskumu aj veľký vplyv na osobnostný rozvoj či postoje mladých, súdiac podľa odpovedí: byť zodpovedný, učenie mi dodáva viac skúseností, som samostatnejšia, veci, ktoré som brala za samozrejmosť, už neberiem ako samozrejmosť, sloboda nie je samozrejmosť, naučila som sa, ako čo najlepšie vychádzať s ľuďmi a byť ohľaduplná k ostatným…

Škola – Karanténa spôsobila mnohé zmeny. Aj zmenu v učení a učení sa. Žiaci, rodičia a učitelia zrazu stáli pred novou výzvou. Mladých sme sa opýtali, čo im najviac pomáhalo pri učení doma. Medzi 4 najčastejšie odpovede patrili: Väčší pokoj okolo mňa, viac času, viac času na vlastné zamyslenie sa nad konkrétnou úlohou a nepociťujem taký stres. Čo naopak bránilo mladým v učení bolo: Neviem sa prinútiť učiť sa., Neviem sa sústrediť., Je nás doma veľa., Neviem sa to sám(a) doma naučiť,, Nerozumiem zadaniam od učiteľov. Na otázku, či sa tešia do školy, odpovedalo až 60% mladých áno a áno určite.

Domácnosť – Mladých sme sa pýtali na pocit bezpečia, ktorý majú doma. Na otázku: ,,Cítiš sa doma bezpečne?“ odpovedalo kladne 151/zo 156 mladých. 3 respondenti odpovedali niekedy nie, 1 odpovedal vôbec nie.

Voľný čas – Mladých sme sa pýtali, ako konkrétne trávia svoj voľný čas. Až 92/zo 156 mladých označilo mobil-sociálne siete za najčastejšie trávenie voľného času. Hneď za tým sa nachádzajú záľuby, šport, učenie, ale taktiež sa tam objavili PC hry či čítanie.

Mladí  v našom meste zažívali rôzne pocity, veľa vecí si uvedomili a museli nabehnúť na úplne nový a iný systém.  Prieskumom sme zistili, že táto situácia nepôsobila len na praktické veci, ale taktiež na postojové či charakterové. Týmto by som chcela poďakovať všetkým respondentom, že sa zapojili, a tak nám pomohli urobiť informačný prierez životom mladého človeka v našom meste počas karantény, ktorý nám pomôže lepšie reagovať na aktuálnu situáciu a ich potreby.

Autor textu: Mgr. Stanislava Kučkovská

 

 

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X