Aktuality
Počet zobrazení 1K

JESENNÉ UPRATOVANIE v Spišskej Belej (zber objemného odpadu)

JESENNÉ UPRATOVANIE v Spišskej Belej (zber objemného odpadu) v našom meste sa opakovane uskutoční počas piatka 23.10.2015 a soboty 24.10.2015, kedy budú pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadk. nádob Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • ulica Družstevná – pri DREPAL-e
 • ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni
 • pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko
 • ulica SNP (za bývalým liehovarom)
 • ulica Mierová (pri materskej škole)
 • ulica Letná (pod budovou AT TATRY)
 • ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)
 • ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou
 • ulica Osloboditeľov – Slnečná
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.
 • Strážky – ulica Nad kaštieľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby prípadný tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti! JE ZAKÁZANÉ TU UKLADAŤ NEBEZBEČNÝ ODPAD (biela technika, elektroodpad a pod.)

Najnovšie články