hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 507

Jesenné upratovanie – už v piatok

Mesto Spišská Belá pripomína občanom, že počas piatka 22.10.2021, budú kvôli zberu objemného odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Objemný odpad je zároveň možné celoročne bezplatne odovzdávať na zbernom dvore v areáli Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o. na Továrenskej ulici.

Pri tomto zbere nebude veľkoobjemový kontajner na objemný odpad umiestnený na ulici Krátkej pri križovatke s ulicou Novou. Občania z tejto lokality budú môcť svoj objemný odpad odovzdať na parkovisku pri Belianskych kúpeľoch, kde bude pre tento účel viac veľkoobjemnových kontajnerov. Dôsledne žiadame obyvateľov, ktorí si navykli svoj objemný odpad odovzdávať na ulici Krátkej pri križovatke s ulicou Novou, aby rozhodnutie vedenia mesta rešpektovali a na tomto mieste nevytvárali miesto s nezákonne umiestneným odpadom.

Viac informácií k jesennému upratovaniu: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/jesenne-upratovanie-14-a-22-oktobra-2021/

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X