Jesenné upratovanie – už tento víkend!

Pripomíname obyvateľom, že počas víkendu v dňoch 18. a 19. októbra 2019 budú kvôli jesennému zberu objemného odpadu pristavené na obvyklých miestach veľkoobjemové kontajnery. Dôsledne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad, nebezpečný odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Viac informácií nájdete na tomto linku: jesenné upratovanie 2019.

Môže Vás zaujímať...