hocico...
AktualityOznámenia
Počet zobrazení 643

Jesenné upratovanie, 13. a 21. októbra 2022

V Spišskej Belej prebehne počas štvrtka 13.10.2022 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Zároveň oznamujeme, že počas piatka 21.10.2022, budú kvôli zberu objemného odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov! Dôsledne tiež žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale pokiaľ majú takú možnosť, aby ho v termíne jesenného upratovania doviezli za areál bývalej kolkárne, kde sa následne budú tieto konáre štiepkovať. UPOZORŇUJEME, že mimo termín jesenného upratovania, je vývoz konárov na uvedené miesto zakázaný! Dohľad nad týmto zákazom vykonáva Mestská polícia Spišská Belá. V prípade, že občania nemajú možnosť konáre odviezť, žiadame o ich uloženie vedľa rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • Ulica Družstevná – pri DREPAL-e,
 • Ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni,
 • Pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko,
 • Ulica SNP (za bývalým liehovarom),
 • Ulica Mierová (pri materskej škole),
 • Ulica Letná (pod budovou AT TATRY),
 • Ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu),
 • Ulica Osloboditeľov – Slnečná,
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.,
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou,
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.,
 • Strážky – ulica Nad kaštieľom.
Najnovšie články