Aktuality
Počet zobrazení 347

Jesenná plošná vakcinácia líšok proti besnote

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom informáciu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky o organizovaní 46. sezónnej kampane orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 150 metrov nad terénom (s vynechaním vodných plôch, cestných komunikácií, miest, osád, pásiem ochrany prírody) v dňoch 5. – 28. októbra 2022 (posun je možný podľa vývoja počasia).

Vakcinačná návnada obsahuje modifikovaný vakcinačný kmeň besnoty, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek, ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou ústnej dutiny. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt. Spôsob vakcinácie zodpovedá kritériám Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Prosíme občanov, aby sa však vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v uvedenom termíne nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod., alebo čerstvým poranením, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

Najnovšie články