Jesenná deratizácia sídlisk

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 06. októbra 2020 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Družstevná a Mierová. Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj pri bytových domoch na Petzvalovej ulici. Samospráva realizuje deratizáciu verejných priestranstiev preventívne, nakoľko vývojový cyklus myšovitých hlodavcov je veľmi rýchly a pri vhodných podmienkach hrozí reálne nebezpečenstvo ich premnoženia.

Prostriedky na deratizáciu v podobe mäkkej návnady odborní zamestnanci vkladali priamo do dier a štrbín hlodavcov, so zámerom predísť vzniku nežiaducich otráv. Napriek tomu upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X