hocico...
AktualityOznámeniaÚradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Jarné upratovanie, 29.- 30. apríl 2021

V našom meste prebehne počas štvrtka 29. apríla 2021 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Zároveň oznamujeme, že počas piatka 30. apríla 2021, budú kvôli zberu objemnému odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov! Dôsledne tiež žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale pokiaľ majú takú možnosť, aby ho v termíne jarného upratovania doviezli za areál bývalej kolkárne, kde sa následne budú tieto konáre štiepkovať. UPOZORŇUJEME, že mimo termín jarného upratovania, je vývoz konárov na uvedené miesto zakázaný! Dohľad nad týmto zákazom vykonáva Mestská polícia Spišská Belá. V prípade, že občania nemajú možnosť konáre odviezť, žiadame o ich uloženie vedľa rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • Družstevná ulica – pri DREPAL-e
 • Tatranská ulica – pri bývalej kolkárni
 • pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko
 • Ulica SNP (za bývalým liehovarom)
 • Mierová ulica (pri materskej škole)
 • Letná ulica (pod budovou AT TATRY)
 • Slnečná ulica (pri potravinách p. Gemzu)
 • Krátka ulica pri križovatke s Novou ulica
 • Ulica osloboditeľov – Slnečná
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.
 • Strážky – Ulica Nad kaštieľom
Najnovšie články