IV. ročník Maratónu na kolesách úspešne za nami

Naše mesto sa stalo príťažlivým cieľom pre účastníkov tradičného letného tábora samostatnosti pre deti s hendikepom. Otestovali Beliansku cyklotrasu. 10. augusta 2019 totiž Občianske združenie Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida a/alebo Hydrocefalus zorganizovalo 4. ročník podujatia Maratón na kolesách. Pred štartom podujatia bolo cieľom spoločne – hendikepovaní i tí bez zdravotných obmedzení – prejsť maratónsku dĺžku 42,195 km, pričom každý z účastníkov sa mal podieľať na čiastkovom úseku. Vzhľadom na veľký počet zúčastnených sa napokon podarilo prejsť takmer 8 maratónov. Na handbikoch, bicykloch, invalidných vozíkoch, korčuliach, behom, kráčaním i na skateboarde účastníci spoločne prebrázdili 327,5 km. Štartovalo sa na začiatku Belianskej cyklotrasy pri Belianskom rybníku.

Zmyslom bolo spoločne si zašportovať, motivovať sa k pohybu a v neposlednom rade aktívne realizovať proces inklúzie zdravých ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím. K účastníkom sa pridala aj 79-ročná pani zo Spišskej Belej, ktorá prešla 5 km. Výbornú atmosféru umocnil na záver podujatia MUDr. František Horn, PhD., z Kliniky detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, ktorý sa zameriava na vrodené vývojové chyby. Účastníkom zablahoželal a rozdal medaily.

Absolvovaním úspešného športového podujatia bol ukončený zároveň 4. ročník Letného tábora samostatnosti pre deti so zdravotným znevýhodnením bez prítomnosti rodičov, no za asistencie mladých dobrovoľníkov.

Môže Vás zaujímať...