IV. ročník Maratónu na kolesách úspešne za nami

Naše mesto sa stalo príťažlivým cieľom pre účastníkov tradičného letného tábora samostatnosti pre deti s hendikepom. Otestovali Beliansku cyklotrasu. 10. augusta 2019 totiž Občianske združenie Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida a/alebo Hydrocefalus zorganizovalo 4. ročník podujatia Maratón na kolesách. Pred štartom podujatia bolo cieľom spoločne – hendikepovaní i tí bez zdravotných obmedzení – prejsť maratónsku dĺžku 42,195 km, pričom každý z účastníkov sa mal podieľať na čiastkovom úseku. Vzhľadom na veľký počet zúčastnených sa napokon podarilo prejsť takmer 8 maratónov. Na handbikoch, bicykloch, invalidných vozíkoch, korčuliach, behom, kráčaním i na skateboarde účastníci spoločne prebrázdili 327,5 km. Štartovalo sa na začiatku Belianskej cyklotrasy pri Belianskom rybníku.

Zmyslom bolo spoločne si zašportovať, motivovať sa k pohybu a v neposlednom rade aktívne realizovať proces inklúzie zdravých ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím. K účastníkom sa pridala aj 79-ročná pani zo Spišskej Belej, ktorá prešla 5 km. Výbornú atmosféru umocnil na záver podujatia MUDr. František Horn, PhD., z Kliniky detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, ktorý sa zameriava na vrodené vývojové chyby. Účastníkom zablahoželal a rozdal medaily.

Absolvovaním úspešného športového podujatia bol ukončený zároveň 4. ročník Letného tábora samostatnosti pre deti so zdravotným znevýhodnením bez prítomnosti rodičov, no za asistencie mladých dobrovoľníkov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X