Aktuality
Počet zobrazení 916

Inšpiratívna návšteva košického konzervatória

Základná umelecká škola je špecifickým typom vzdelávacej inštitúcie, ktorá  kultivuje umelecké cítenie žiakov a mnohým z nich dáva aj základy na ďalšie umenovedné vzdelávanie – tak v oblasti hudby, tanca či literárno-dramatických smerov. Pokračovať v štúdiu na konzervatóriu je ambíciou nejedného talentovaného umelca aj žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho. Preto sa v stredu 16.10.2022 zúčastnili na Dni otvorených dverí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Potenciálni budúci umelci sa počas tohto dňa ponorili do deja výučby viacerých odborov.

Úvod patril tanečnému odboru, kde nám žiaci konzervatória predviedli tanečné choreografie klasického, moderného ale aj ľudového tanca. V hudobnom odbore sme mali možnosť vidieť proces výučby a aj si sami vyskúšať hru na nástroji im blízkom. Hudobno-dramatický odbor sa spájal s neoperným spevom, kde si žiaci vyskúšali rôzne techniky používania svojho hlasu pri speve. Presunuli sme sa aj do divadelnej sály priamo na javisko, na ktorom sme zažili množstvo hier zameraných na sústredenie a pohyb. Nakoniec sa naši žiaci hudobno-dramatického odboru predviedli v improvizácii v etude na zvolenú tému a taktiež sa ukázali na javisku s pripravenou prózou, po ktorej nasledovala diskusia medzi žiakmi samotnými.

Takýto bohatý kultúrny deň zanechal v žiakoch Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho veľký zážitok a bude v nich ešte dlho odznievať. Návšteva konzervatória im zaručene prispela v rozhodovaní sa, akou cestou sa vyberú po ukončení základnej školy. My sme radi, že sme takýmto spôsobom mohli prispieť k rozšíreniu ich umeleckého obzoru.

Autor textu a fotografií: Martina Sokolová, DiS.art, učiteľka ZUŠ

Najnovšie články