Informačno-poradenské centrum v Prešove bude žiadateľom o eurofondy zadarmo radiť aj naďalej

Služby ponúkané Informačno-poradenským centrom (IPC) v Prešove využíva aj naše mesto, ktoré sa zúčastňuje na seminároch organizovaných týmto centrom. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši koncom februára zhodnotil spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským doterajšie fungovanie IPC a súčasne ohlásil, že IPC bude pre záujemcov bezplatne fungovať i naďalej do roku 2021.

„Hlavným cieľom informačno-poradenských centier, ktoré sú naprieč celým Slovenskom, je bezplatne pomáhať žiadateľom o eurofondy. Poskytujú konzultácie či informácie, ale tiež pomáhajú potenciálnym žiadateľom, ktorí majú záujem o čerpanie európskych zdrojov, aby si pri príprave všetkých potrebných podkladov nemuseli hľadať drahých konzultantov,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Ako dodal, vyškolení pracovníci poskytujú komplexné informácie úplne zdarma a potenciálni žiadatelia sa nemusia zaväzovať akýmikoľvek zmluvami a už vôbec nie platiť nejaké percentá, ak je ich žiadosť úspešná.

Prešovské IPC za takmer 2,5 roka svojej existencie poskytlo 604 konzultácií, spoluorganizovalo 27 seminárov o eurofondoch, na ktoré prišlo 1 533 účastníkov. Okrem toho má vo svojej databáze 387 kontaktov na záujemcov o čerpanie eurofondov. Pracovníci centra pravidelne rozosielajú hromadné emaily s novinkami v oblasti európskych fondov, no predovšetkým pomohli 117 klientom pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Z nich sú úspešné dve tretiny klientov.

IPC v Prešove sa podarilo rozšíriť svoje priestory a vybudovať školiacu miestnosť, ktorú 28.2.2019 vicepremiér spolu s predsedom PSK slávnostne otvorili. Školiaca miestnosť sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch v budove Úradu PSK a je plne vybavená počítačmi. Slúžiť bude na informačné aktivity centra. Jej kapacita je 50 ľudí.

„V Prešovskom kraji chceme byť čím bližšie k ľuďom a toto je ďalší krok pre efektívnejšie poskytovanie poradenských a informačných služieb. Je potešiteľné po viac ako dvoch rokoch konštatovať, že prešovské IPC sa stalo aktívnym a rešpektovaným partnerom na regionálnej úrovni. Teší nás, že s prispením krajskej samosprávy môžeme v projekte naďalej pokračovať a zvýšiť tak šance pre čerpanie eurofondov pre široké spektrum žiadateľov v kraji,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

Informačno-poradenské centrum v Prešove dokazuje svoje efektívne fungovanie aj sumou, ktorú sa mu zo svojho rozpočtu počas svojej činnosti podarilo ušetriť. Z alokácie 301 487,20 eur, ktorá bola na jeho aktivity vyčlenená, použilo 223 876,45 eur, čo predstavuje 74 percent. Peniaze, ktoré neminulo, presunulo na projekt, ktorým bude jeho činnosť v nasledujúcich troch rokoch pokračovať. Kraj s platnosťou od 19. decembra 2018 uzavrel zmluvu o partnerstve, ktorá sa týka práve ďalšej práce IPC v najbližších rokoch.

Zdroj: Tlačová správa PSK

Fotografia: Fotogaléria PSK

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X