Informácia pre rodičov na OČR

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili, alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), na povinnosť zaslať do príslušnej pobočky čestné vyhlásenie. Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo (v prílohe článku) s postupom ako ho vyplniť.

Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Ak nebude dodržaný termín, nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu.

Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu: kontakty-pobočky.

Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky: e-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne.

Názov prílohy Odkaz
Čestné_vyhlásenie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...