hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 901

Informácia k odvozu zmesového komunálneho odpadu

Zberová spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., oznamuje občanom, že zber zmesového komunálneho odpadu budúci týždeň prebehne nasledovne:

V pondelok 20. decembra 2021 si môžu nádobu na komunálny odpad pripraviť na vyprázdnenie obyvatelia ulíc: Továrenská, gen. L. Svobodu, Novomeského, Zimná, SNP, Hviezdoslavova, Petzvalova, Okružná, Kpt. Nálepku, Moskovská, 1. mája, Krátka, Záhradná, Kúpeľná, Nová, Weberova, Greisingerova, Kaltsteinova, Vojtasova, Športová, Lipová, Agátová, Družstevná .

V utorok 21. decembra 2021 budú vyprázdnené nádoby obyvateľov ulíc: Štefánikova, Slnečná, Partizánska, Letná, Osloboditeľov, Tatranská.

V stredu 22. decembra 2021 budú vyprázdnené nádoby obyvateľov ulíc: L. Medňanského, Popradská, M. Czobelovej, Nad kaštieľom a tiež nádoby na sídliskách.

Zmena v zaužívanom zbere komunálneho odpadu prebehne aj dňa 5. januára 2022, kedy budú vyprázdnené nádoby obyvateľov ulíc: Štefánikova, Slnečná, Partizánska, Letná, Osloboditeľov, Tatranská, L. Medňanského, Popradská, M. Czobelovej, Nad kaštieľom a tiež nádoby na sídliskách.

Ďakujeme za porozumenie.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu