hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 614

Inaugurácia novej knihy o Spišskej Belej

Dňa 26. októbra 2018 sa v priestoroch kaštieľa Strážky uskutočnilo oficiálne predstavenie novej knihy o Spišskej Belej. Jej zostavovateľom a vydavateľom je Jaroslav Šleboda (Vydavateľstvo JADRO Kežmarok).  Kniha obsahuje veľké množstvo fotografií zo Spišskej Belej, Strážok a okolia, ktorých autormi sú profesionálni i amatérski fotografi, ale i samotní obyvatelia Spišskej Belej. Niektoré z fotografií v tejto knihe vznikli v rámci Plenéra fotografov konaného už niekoľko rokov pod názvom „Petzvalova fotografia“, ale aj v rámci fotografickej súťaže „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“, ktorú v jeseni minulého roka vyhlásilo Mesto Spišská Belá. A práve včera boli autori najlepších fotografií (doručených do tejto súťaže), ocenení primátorom mesta Štefanom Bieľakom a členmi hodnotiacej poroty Vladom Hurajtom a Nikolou Podolinskou.

Nová kniha má formát A4, je plnofarebná, má 256 strán a vyšla v náklade 2500 kusov. Kniha bola vydaná vďaka spolupráci s poľským partnerským mestom Szczawnica a to v rámci spoločného slovensko-poľského mikroprojektu pod názvom “Szczawnica a Spišská Belá – včera i dnes“, ktorý je financovaný Európskou úniou  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Inaugurácie novej knihy sa zúčastnili aj zástupcovia poľského mesta Szczawnica na čele s burzmistrom Grzegorzom Niezgodom. A práve primátori oboch miest a zostavovateľ knihy spoločne uviedli „novú knihu do života“ a to hneď troma spôsobmi: Jaro Šleboda pohladením knihy, aby sa dotykom rúk dostala do sŕdc všetkých, ktorí ju budú listovať, Štefan Bieľak pokropením Spišskou borovičkou, ktorá sa niekedy vyrábala v Spišskej Belej a Grzegorz Niezgoda posypaním nastrihanými kúskami filmového negatívu z Múzea J. M. Petzvala.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zostavení tejto knihy, okrem zostavovateľa Jaroslava  Šlebodu, všetkým fotografom, partnerom z poľského mesta Szczawnica, ale aj zamestnancom mesta, osobitne Katke Hradickej a Evke Ďurišovej, ktoré zabezpečujú realizáciu uvedeného mikroprojetku.

Z dôvodu, že vydanie tejto knihy bolo financované z prostriedkov EÚ, kniha sa nesmie  predávať a slúži na reprezentatívne účely mesta. Ale k obyvateľom Spišskej Belej sa táto kniha dostane, nakoľko každá spišskobelianska domácnosť si môže túto knihu vyzdvihnúť v turistickom informačnom centre. Prajeme príjemné listovanie v tejto zaujímavej knihe a možno sa poniektorí v nej nájdete …..

Najčítanejšie články

Najnovšie články