Imatrikulácia prváčikov 2018

„Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí,
povinností, pravidiel… Začína sa etapa života malého človiečika.“

Aby na toto obdobie ostali deťom krásne spomienky, čakal na ne výnimočný deň. Slávnostná imatrikulácia – prijatie prvákov do cechu žiakov základnej školy. Tá tohtoročná bola netradičná a uskutočnila sa 26. októbra v mestskej kinosále za prítomnosti rodičov, starých rodičov, príbuzných. Prostredníctvom básničiek, pesničiek či tanca, prváci ukázali svojim rodičom, čo všetko sa za takú krátku dobu v škole už naučili. Po hlasnom „Sľubujeme“ nasledovalo pasovanie prvákov. Sľubom sa zaviazali dodržiavať všetky povinnosti školáka. Z rúk „Anjela“ si prevzali imatrikulačný list, imatrikulačnú čiapku a sladkú odmenu. Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola nevšedným zážitkom aj pre ich rodičov, ktorí si zo slávnostného podujatia spolu so svojimi ratolesťami odniesli pocity plné nevšedných dojmov.
Mgr. Mária Pavlarčíková, ZŠ J.M.Petzvala

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X