Hrobka dôstojníka rakúskej cisárskej armády – grófa Petra Rottenburga je opravená

dav

Mesto Spišská Belá dokončilo opravu hrobky dôstojníka rakúskej cisárskej armády – grófa Petra Rottenburga na miestnom cintoríne. Opravu hrobky financovalo mesto zo svojho rozpočtu. Stavebnú časť opravy hrobky zabezpečovala firma ZEVA s.r.o. Spišská Belá (Ing. Július Zentko) a samotnú finálnu úpravu hrobu Juraj Jezerčák zo Spišskej Belej. Podľa vyjadrenia primátora mesta Štefana Bieľaka: “Treba si vážiť svoju históriu vrátane histórie nášho mesta, nakoľko je to veľmi dôležité pre našu budúcnosť – aby sme pamätali a nezabúdali. Ide o vzácny vojenský hrob z rokov ozbrojeného povstania Maďarov v Uhorsku proti cisárskej Habsburskej Viedni (1848-1849). Preto je na mieste verejne poďakovať Andrejovi Novákovi (poslancovi mestského zastupiteľstva) za to, že upozornil na tú hrobku a zasadil sa za to, aby táto hrobka bola vyhlásená za pamätihodnosť mesta Spišská Belá a že následne sa táto hrobka aj opravila a tak zachovala pre budúce generácie. V minulosti bolo veľa významných hrobiek na našom cintoríne definitívne odstránených“.

Po zvážení možnosti opravy zdevastovanej hrobky bolo vedením mesta v roku 2017 nakoniec rozhodnuté hrobku po rozobratí klenby zasypať a hrobové miesto primerane upraviť. Zároveň bola vyhotovená kamenná tabuľka s náhrobným textom z pomníka, ktorý sa zachoval v odpise v monografii Spišskej Belej od Samuela Webera (1892). Tento nápis znie:

Peter Rottenburg, Graf von Nugent, k.k. Lieutenant und Adjutant des 30. Lin. Inf. Regimentes, Fand am 7. Juli 1849 den Ehren-Tod. Čo v preklade znamená: Peter Rottenburg, gróf z Nugentu, poručík a pobočník 30. cisársko-kráľovského pešieho pluku, zomrel dňa 7. júla 1849 hrdinskou smrťou.

A o akú hrobku ide ?  „Na belianskom cintoríne v blízkosti starej brány bola donedávna nepovšimnutá honosná hrobka, ktorá kedysi mala vysoký pomník a kovovú ohradu. V sedemdesiatych rokoch 20.storočia v období, keď sa z cintorína rozkrádali kvalitné pomníky našich nemeckých predchodcov, ostal z pomníka tejto hrobky len travertínový podstavec, neskôr zmizla i pôvodná kovová ohrada a navyše neznámy vykrádač hrobiek zboku prerazil do hrobky otvor, cez ktorý sa z časti nasypala dovnútra odpadová sutina a otvor sa prikryl časťou pôvodnej kovovej ohrady,“  uvádza v nižšie uvedenom článku Andrej Novák.

Kto bol gróf Peter Rottenburg ? Viac sa dočítate v nasledujúcom článku: A Belá by ľahla popolom…

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X