Hokejbalová hala – navrhované projektové riešenie ….

Mesto Spišská Belá pokračuje v príprave výstavby hokejbalovej (športovej) haly, ktorá vyrastie pri novom futbalovom štadióne, s ktorým bude stavebne prepojená. Projektanti sa s mestom zhodli na konečnom projektovom riešení haly. A teda okrem samotnej hracej plochy s mantinelmi súčasťou haly budú na prízemí 6 šatní so sprchami, toalety pre verejnosť a malá kaviareň (bufetová časť). Na poschodí 2 miestnosti pre trénerov, väčšia zasadačka, miestnosť pre rozhodcov i priestor pre posilňovňu a regeneráciu. Na poschodí je navrhované aj ubytovanie pre cca 18 osôb. Samotná hala bude vykurovaná plynovými žiaričmi a navrhované je moderné a úsporné LED osvetlenie hracej plochy. Skelet haly bude montovaný – základ z oceľovej konštrukcie a steny a strecha zo sendvičových PUR panelov. Tzv. zázemie haly (ako prístavba ku konštrukcii haly) bude murovaná. Zatiaľ nedoriešeným však ešte zostáva samotný povrch hracej plochy (jej materiálové prevedenie), nakoľko snahou je nájsť taký povrch, ktorý bude vhodný najmä pre hokejbal, ale zároveň aj pre iné športy. Navrhované projekčné riešenie haly je v zobrazené prílohe toho článku.

V súčasnosti mesto pripravuje začatie územného konania pre túto stavbu a po jeho ukončení bude nasledovať stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia. Medzitým mesto už v priebehu septembra vyhlási verejné obstarávanie (verejnú súťaž) na zhotoviteľa tejto stavby.

Realizácia výstavby haly sa predpokladá na viaceré etapy – prioritou je urobiť hrubú stavbu a uviesť do prevádzky samotnú hraciu plochu a následne postupne podľa finančných možností mesta dokončiť ďalšie priestory a vybavenie haly. Vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania sa dnes nevie určiť presný začiatok výstavby tejto haly, teda či to bude ešte v tomto roku alebo sa to presunie na jar budúceho roku.

Názov prílohy Odkaz
pohlad 3 Stiahnuť
POHLADY 2 Stiahnuť
POHLADY 2-2 Stiahnuť
POSCHODIE 3 Stiahnuť
PRIZEMIE 3 Stiahnuť
rez 2 Stiahnuť
SITUACIA 3 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X