Hľadajú sa najlepší v cestovnom ruchu za rok 2019

Verejnosť môže do 30. novembra nominovať osobnosti, produkty a zariadenia na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019. Ocenenie bude už po šiesty raz udeľované tým, ktorí svojimi aktivitami a kvalitou prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

Toto ocenenie organizuje krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.

Nominácie je možné podávať do konca novembra 2019 v piatich hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu a v novej kategórii, ktorá pribudla tento rok Remeslo má zlaté dno. 

V kategórii Osobnosť cestovného ruchu budú udelené ocenenia za celoživotný prínos, vzdelávanie, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu v samospráve. Tiež je možné nominovať produkty, ktoré v tomto roku prispeli k rozvoju turizmu a k zvýšeniu návštevnosti kraja (podujatia, atrakcie, festivaly a podobne).

V kategórii zariadenia môžu byť nominované kultúrne, náučné zariadenia a atrakcie, informačné kancelárie, ubytovacie a reštauračné zariadenia. Kategória NAJ zamestnanec je otvorená šikovným zamestnancom z oblasti služieb, ako sú sprievodcovia a informátori v kultúrnych a informačných zariadeniach, kuchári, barmani, someliéri, čašníci a podobne.

V rámci súťaže v roku 2019 vznikla nová kategória Remeslo má zlaté dno. V tejto kategórii je cieľom nájsť miestnych remeselníkov,  ktorí udržiavajú a rozvíjajú bohaté tradície remesiel v Prešovskom kraji. Svojou tvorbou podporujú jeho návštevnosť, robia kraj atraktívnejším. Výsledky ich tvorby môžu byť prezentované na rôznych výstavách, prípadne sú vhodné na  zakúpenie ako suvenír či spomienka z návštevy kraja.

Navrhovateľ nominácie ostáva anonymný. 

Kon­taktný formulár na nominácie a podmienky nominovania nájdete online.

Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti a produkty odborná porota. V kategóriách NAJ zariadenie CR a  NAJ zamestnanec CR si víťazov zvolí verejnosť v online hlasovaní. Taktiež verejnosť rozhodne aj o najobľúbenejšom produkte cestovného ruchu.

V roku 2018 ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu za rozvoj cestovného ruchu v samospráve získal bývalý primátor Spišskej Belej (2002-2018) JUDr. Štefan Bieľak.

Online hlasovanie sa uskutoční v decembri a potrvá do januára.

Nominácie je možné zasielať aj klasickou poštou do 30. novembra 2019 na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo mailom na: media@severovychod.sk

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X