Hauskonzert 1/2020

Obnovená tradícia hauskonzertov pokračuje v našom meste aj v roku 2020. O existencii takýchto podomových koncertov v  Spišskej Belej a takisto v ďalších spišských mestách sú historické záznamy. Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho túto aktivitu svojich študentov hudby rozvíja úspešne.

Miestom januárového hauskonzertu  sa stal Farský úrad evanjelickej a. v. cirkvi na Hviezdoslavovej ulici 16.  Priestory charakterizuje neprehliadnuteľná výška stropov, klenbový priestor predného traku, ako aj schodiskový priestor zaklenutý segmentovou valenou klenbou. Je to budova ako stvorená na to, aby sa práve v jej útrobách 30. januára 2020 odohral hauskonzert.

Úvodného slova sa ujala hostiteľka, zborová farárka Eva Germanová, a chvíľku na to sa sálou  modlitebne ozývali príjemné tóny gitary, cimbalu aj ľúbezne znejúcich huslí, ktoré doprevádzala hrou na klavíri p. uč. M. Nestorovičová. Komorný sláčikový orchester pod vedením p. uč. Annamárie Paľko sa predstavil s Valašským rondom A. Moyzesa.  Komorný súbor predviedol dve piesne, ktorých zdrojom sa stal Levočský pestrý zborník. Miestnosťou zaznel aj zvuk akordeónov za sprievodu p. uč. Grichovej. V závere programu nám  zahrala Detská ľudová hudba BELAVE.

Dramaturgiu koncertu a sprievodné slovo mal pod taktovkou pán učiteľ Michal Paľko. Práve on má veľkú zásluhu na obnovení tradície spišskobelianskych hauskonzertov.

Veľké poďakovanie patrí pani farárke E. Germanovej za opätovnú možnosť zorganizovať koncert na pôde fary, kde mali všetci prítomní možnosť okrem hudobného zážitku spríjemniť si večer aj neformálnou konverzáciou pri pripravenom občerstvení. Tešíme sa na v poradí druhý tohtoročný  hauskonzert, ktorý pripravujeme už tradične na máj.

ZUŠ L. Mednyánszkeho

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X