Grant od Tesca získal aj projekt zo Spišskej Belej

Spoločnosť Tesco oslávilo svoju piatu a najúspešnejšiu edíciu programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tento grantový program počas doby svojho trvania zabezpečil finančnú pomoc na realizáciu 693 komunitných projektov. Zámerom projektov predkladaných neziskovými organizáciami je najmä skrášľovať okolie, pomáhať zlepšovať životy ľudí či podporovať deti a mládež vo voľnočasových aktivitách po celom Slovensku. Po aktuálne ukončenej edícii bude prerozdelených spolu takmer 170-tisíc eur medzi 231 neziskových organizácií. O rozdelení grantu rozhodli zákazníci hlasovaním v predajniach prostredníctvom vyše 3,3 milióna žetónov. Do hlasovania sa počas januára a februára tohto roka zapojilo vyše 40 % zákazníkov, čo je doterajší rekord.

Zákazníci v piatej edícii programu ocenili najviac projekty zamerané na zdravie a šport (37 %), vzdelávanie a rozvoj (23 %) a rozvoj komunitného života a kultúry (21 %).

O grant sa uchádzala aj Základná škola M. R. Štefánika zo Spišskej Belej s projektom Tajomstvá prírodných javov. Cieľom tohto projektu je zoznámiť žiakov s prácou meteorológa – bádateľa a teoreticky i prakticky si ju vyskúšať. Základná škola má zámer vytvoriť na školskom dvore ekopark s priestorom na pestovanie rastlín a bylín s meteorologickou stanicou. Prínos projektu spočíva v tom, že žiaci budú pozorovať prírodné javy, počasie a zaznamenávať údaje do tabuliek a grafov, pričom nadobudnuté vedomosti využijú aj v reálnom živote. Za tento projekt hlasovali zákazníci Tesca v predajni v Spišskej Belej a v Starej Ľubovni, ktorí mu odovzdali spolu 7 364 hlasov. Projekt sa umiestnil v našom regióne na druhom mieste a získa na realizáciu projektu sumu 600 eur.

Keďže spoločnosť Tesco sa snaží dlhodobo prispievať k zlepšovaniu života ľudí tam, kde pôsobí, bude v programe pokračovať aj naďalej, pretože aj malé veci môžu mať veľký význam. Šiesta edícia bude spustená už v apríli 2019.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X