hocico...
AktualityMesto
Počet zobrazení 426

GivingTuesday bol tento rok v našom meste naozaj srdečný

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Každoročne sa koná v utorok po Black Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je pre toto obdobie typický. #GivingTuesday zároveň jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, firmy, školy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu.

Mesto Spišská Belá sa do iniciatívy Giving Tuesday zapája už po druhýkrát. Tentoraz sme sa rozhodli zapojiť ako veľká mestská iniciatíva zložená z viacerých menších darovacích aktivít.

Zamestnanci mesta Spišská Belá vyzbierali stravné lístky, nakúpili za ne trvanlivé potraviny a obdarovali niekoľko domácností z nášho mesta. Touto cestou ďakujeme sponzorovi Baliarne obchodu Poprad za ich dary. 

Základná škola M. R. Štefánika so svojimi žiakmi vyzbierala trvanlivé potraviny, ktoré taktiež darovala rodinám s deťmi, ktoré to potrebujú.

Základná škola J. M. Petzvala so svojimi žiakmi pracovala na dobrých skutkoch pre žiakov (pozitívne odkazy, povzbudenia a ďalšie), dobrých skutkoch pre životné prostredie (upratovanie a zber odpadov), dobrých skutkoch pre komunitu (zber plastových vrchnákov a trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi) a aktivitu ukončili rozhlasovou reláciou s názvom Daruj úsmev.

Tu si môžete prečítať vyhodnotenie ich potravinovej zbierky: S heslom „naša štedrosť pre vašu radosť“ sa naša škola zapojila do krásnej akcie „Giving Tuesday“. Učitelia, rodičia a žiaci prinášali trvanlivé potraviny, ktoré adresujeme tým, ktorí sú v núdzi a nedostatku. Dôkazom, že aj obyčajní ľudia dokážu neobyčajné veci je skutočnosť, že za iba tri dni sa nám podarilo naplniť sedem plných obrovských škatúľ potravinami, ktoré poputujú rodinám v núdzi. Veríme, že im vyčarujú úsmev na tvári a potešia ich rovnako ako nás potešil záujem našich učiteľov, rodičov a žiakov o darovanie niečoho prospešného pre iných. Ďakujeme.

Materské centrum Hernička zorganizovalo zbierku pre novorodenecké a detské oddelenie Nemocnice Poprad. Pripravia aktivitu Deti s Ježiškom píšu seniorom a Vianočné okienko s vianočným prianím pre seniorov, prípadne pre iných občanov mesta.

Občianske združenie Expression o.z. s dobrovoľníkmi Face Clubu sa poďakovali zdravotníkom, učiteľom aj všetkým zamestnancom v našich školách v meste za ich prácu, vytrvalosť a oddanosť zamestnaniu počas pandémie.

Veríme, že sa nám našimi aktivitami podarilo ľuďom vyčariť úsmev na tvári a aj v tejto ťažkej dobe týmito spôsobmi šíriť dobro.  

Všetkým darovacím iniciatívam ďakujeme, že sa zapojili a prispeli takto k šíreniu dobra.

 

Najnovšie články