Mesto

Návrh plánu kontrol na I. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2022 V súlade s ustanovením § 18f  ods.…

Odstávka elektriny – 8. december 2021

Východoslovenská distribučná spoločnosť, a. s.  prostredníctvom Mesta Spišská Belá oznamuje občanom mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny  v termíne 08.…
Menu
Oznámenia
X