Galaprogram Nežná 30 na celokrajskej úrovni za aktívnej účasti našej ZUŠ-ky

17. november 1989 oslávil Prešovský samosprávny kraj v Divadle Jonáša Záborského galaprogramom s názvom Nežná 30. Medzi pozvanými hosťami bol aj primátor mesta Jozef Kuna. Vo večerných hodinách 14.11.2019 sa v programe predstavilo viac ako 100 talentovaných umelcov, študentov a pedagógov z celého Prešovského kraja v skvelej réžii Tatiany Husárovej.

Sme radi, že medzi účinkujúcimi žiakmi z Popradu, Bardejova, Svidníka Humenného či Levoče boli aj žiaci našej ZUŠ L. Mednyánszkeho. Pod vedením pani učiteľky A. Bujňákovej sa predstavili piesňou Marty Kubišovej Mama, v podaní speváčky Vladimíry  Keselicovej a s klavírnym doprovodom pána učiteľa M. Leskovjanského.

V programe okrem iného zazneli aj známe piesne Karla Kryla, Tublatanky, Jara Filipa či Roba Grigorova. Prostredníctvom tohto veľkolepého galaprogramu, na ktorý boli pozvané mnohé známe osobnosti nielen politického a kultúrneho života, primátori z miest účinkujúcich žiakov a riaditelia škôl, ožili okamihy 17. novembra 1989.  Na scéne sa odohrala emotívna oslava slobody, pravdy, lásky a demokracie a zároveň úprimné poďakovanie všetkým tým, ktorí sa o tieto novembrové udalosti zaslúžili.

Chcela by som vyjadriť poďakovanie za  veľkú ústretovosť mesta Spišská Belá a pána primátora, ktorý bez zaváhania zabezpečil dopravu žiakov a pedagógov do Prešova na prípravu a realizáciu tohto programu. Veľmi dobrú spoluprácu mesta a školy nezabudla vyzdvihnúť v záverečnom príhovore aj režisérka programu, p. T. Husárová.

Veľkolepé originálne audiovizuálne spracovanie historickej udalosti zanechalo v divákoch silný emocionálny zážitok.

Text a fotografie: Janette Kubalová, riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkého

Môže Vás zaujímať...